Akty prawne

  • Dyrektywa 94/62/WEDyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365, 31.12.1994)
  • Dyrektywa 2004/12/WEDyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 47, 18.02.2004)
  • Dyrektywa 2005/20/WEDyrektywa 2005/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 70, 16.03.2005)
  • Dyrektywa 2013/2/UEDyrektywa Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 37, 08.02.2013)

Strona prokarton.pl , tak jak większość stron w sieci, używa plików cookies tzw. ciasteczek.. Więcej informacji Ok, rozumiem