O Fundacji

Misja

Naszą misją jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. Jednocześnie najmniej obciążają środowisko naturalne na każdym etapie cyklu życia. Fundacja realizuje swoje praktyczne cele w ścisłej partnerskiej współpracy ze wszystkimi interesariuszami:

Przemysł spożywczy i handel

Kreujemy pozytywny wizerunek opakowań kartonowych do płynnej żywności, jako najbardziej efektywnych ekonomicznie i ekologicznie, przeznaczonych do niskoprzetworzonej i najbardziej wartościowej żywności płynnej. Przy realizacji tego celu współpracujemy z organizacjami branżowymi przemysłu spożywczego oraz handlu i dystrybucji.

Konsumenci

Prowadzimy i wspieramy społeczne akcje edukacyjne, które poszerzają wiedzę konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań. Przekazujemy wiedzę, jak właściwie zagospodarowywać odpady pokonsumpcyjne po tego typu opakowaniach i jakie płyną z tego korzyści dla środowiska naturalnego i społeczeństwa.

Samorządy lokalne i przemysł recyklingowy

Współpracujemy z samorządami lokalnymi w szerokiej  popularyzacji selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Wspieramy recykling kartonów do płynnej żywności dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem z polskim przemysłem recyklingowym. Promujemy nowoczesne technologie gospodarowania odpadami. 

Liderzy opinii 

Włączamy się w prace instytucji i organizacji, które kształtują sposób funkcjonowania systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi w Polsce i Unii Europejskiej. Prowadzimy konstruktywny dialog z mediami, ponieważ doceniamy ich rolę w kształtowaniu właściwych postaw konsumenckich w obszarze ochrony środowiska. 

Strona prokarton.pl , tak jak większość stron w sieci, używa plików cookies tzw. ciasteczek.. Więcej informacji Ok, rozumiem