O kartonie

CO2

Kartony do mleka i soków posiadają zdecydowanie najniższy ślad węglowy, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych, w tym na przykład CO2, wśród opakowań do płynnej żywności. To, że w wysokim stopniu minimalizują wpływ na środowisko, potwierdziła pierwsza obejmująca całą Europę ocena cyklu życia produktu, czyli LCA (Life Cycle Assessment), którą przeprowadził niemiecki Instytut Badań nad Energią i Środowiskiem (IFEU).

  • Badania i analizy - ocena cyklu życia produktów pozwala uzyskać rzetelne dane, poparte naukowymi analizami. Otrzymane informacje mówią o wpływie, jaki poszczególne rodzaje opakowań wywierają na środowisko. W porównaniu do butelek plastikowych HDPE i PET, opakowania kartonowe generują o 34-45 proc. mniej CO2. Co więcej, zużywają o 56 proc. mniej zasobów kopalnych oraz o 30-36 proc. mniej energii pierwotnej.
  • Przewaga kartonów - powodem uzyskania tak dobrych wyników jest m.in. to, że kartoniki składają się z surowca w pełni odnawialnego, czyli z masy celulozowej, która stanowi 70-85 proc. ich masy, a także fakt, iż w procesie produkcji kartonów konsekwentnie wdrażane są energo- i materiałooszczędne technologie.
  • Przewaga surowca - przy stosowaniu zasad odpowiedzialnej gospodarki leśnej, drewno pozostaje neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, a zatem nie zakłóca równowagi CO2 w atmosferze. Dzieje się tak dlatego, że drzewa pobierają dwutlenek węgla z atmosfery i magazynują go. Gdy są palone lub ulegają rozkładowi, uwalniają dokładnie taką samą ilość CO2, jaką zaabsorbowały w okresie życia.

Strona prokarton.pl , tak jak większość stron w sieci, używa plików cookies tzw. ciasteczek.. Więcej informacji Ok, rozumiem