O recyklingu

Kartony po mleku i sokach to bardzo wartościowy surowiec wtórny. Jednak do niedawna nie prowadzono w Polsce żadnych działań w zakresie pozyskiwania i recyklingu tego typu odpadów. Aby temu zaradzić, w 2007 r. w wyniku oddolnej inicjatywy przemysłu mleczarskiego, napojowego i opakowaniowego, wspartej przez dostawców kartonowego materiału opakowaniowego powstało Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu zużytych kartonów do płynnej żywności.

Aby zrealizować jego założenia powstał Program REKARTON, który działał od lipca 2007 r. do grudnia 2013 roku. Jego celem były działania na rzecz rozwoju systemu selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

W tym okresie do recyklingu trafiło prawie 35 000 ton kartonów, zaś poziom recyklingu znacząco wzrósł, osiągając w 2013 r. 12,5 proc.

Od 2014 r. w Polsce obowiązują nowe przepisy prawne. Regulują one między innymi zasady odzysku i recyklingu kartoników do płynnej żywności. Realizacja ciążącego na przedsiębiorcach obowiązku recyklingu kartonów jest prowadzona w ramach Dobrowolnych Porozumień, które są zawierane pomiędzy jednostkami samorządu gospodarczego a marszałkami województw.

Strona prokarton.pl , tak jak większość stron w sieci, używa plików cookies tzw. ciasteczek.. Więcej informacji Ok, rozumiem