Kartony do płynnej żywności i gospodarka cyrkularna – artykuł Fundacji ProKarton w dodatku Rzeczpospolitej

Przygotowany przez redakcję dziennika Rzeczpospolita dodatek „Walka o klimat” zawiera wypowiedzi i teksty przygotowane przez ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach gospodarki o obiegu zamkniętym i odpowiedzialnego wykorzystania surowców. Wśród materiałów pojawił się również artykuł „Karton – naturalnie! O kartonach do płynnej żywności, gospodarce cyrkularnej i odpadach” autorstwa Łukasza Sosnowskiego z Fundacji ProKarton.

Prezes Fundacji omawia w jaki sposób stworzyć wydajne rozwiązania Rozszerzonej odpowiedzialności producenta, mającej być podstawą systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Wskazuje także na zalety kartonów do płynnej żywności, ze względu na które wpisują się one w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

„GOZ pozwala racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne, a co za tym idzie – minimalizować wpływ ludzi na środowisko i zmiany klimatu. Aby tak się stało, musimy jednak umieć spojrzeć na każdy produkt, w tym opakowanie, z perspektywy całego cyklu jego życia, od zaprojektowania, przez produkcję, dystrybucję, konsumpcję, po selektywną zbiórkę odpadów i recykling.”

Cały artykuł można przeczytać pod adresem: https://klimat.rp.pl/walka-o-klimat/art19148861-karton-naturalnie-o-kartonach-do-plynnej-zywnosci-gospodarce-cyrkularnej-i-odpadach