Recykling

Kartony do płynnej żywności to odpady wielomateriałowe.

Powinniśmy wyrzucać je do żółtego pojemnika – przeznaczonego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe. Dzięki poprawnej zbiórce z kartonów odzyskany zostanie surowiec wtórny, który wróci do obiegu.

Kartony do płynnej żywności (wraz z innymi odpadami pochodzącymi z żółtego pojemnika) trafiają do sortowni, gdzie są wysortowywane, belowane, a następnie wysyłane do recyklera, najczęściej do papierni. Tam, w maszynie zwanej hydropulperem, poddawane są rozwłóknieniu, czyli oddzieleniu włókien papieru od pozostałych frakcji.

Następnie masa celulozowa trafia do maszyn tekturniczych, gdzie powstaje produkt końcowy procesu recyklingu – papier, ręczniki papierowe lub tektura falista.

W Polsce kartony do płynnej żywności poddaje się procesom recyklingowym w trzech papierniach: Mondi Świecie, Beskidy w Wadowicach oraz w nowej – otwartej w 2023 r., dedykowanej linii w Zakładzie Stora Enso w Ostrołęce.

Zakłady recyklingu kartonów w Polsce

Ta ostatnia jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów do recyklingu kartonów po płynnej żywności w całej Europie. Pozwoli potroić moce recyklingowe w naszym kraju z 25 tysięcy do 75 tysięcy ton w skali roku. Dzięki temu możliwe jest przetworzenie całego wolumenu kartonów wprowadzanych na rynek w Polsce, a także dodatkowych ilości z sąsiednich krajów, jak Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Dzięki nowej instalacji Polska stanie się regionalnym centrum recyklingu kartonów.

Uzupełnieniem recyklingu celulozy będzie proces realizowany w zakładzie Plastigram Polska, którego technologia umożliwia recykling polietylenu i aluminium odzyskanego z zużytych kartonów.

Innymi produktami powstającymi również w Polsce z recyklingu kartonów po płynnej żywności są wodoodporne płyty wióropodobne. Mogą one być używane w budownictwie, przemyśle drogowym i meblarskim.

Aktualności