Branża kartonów do płynnej żywności publikuje plan zrównoważonych działań do 2030 roku

Branża kartonów do płynnej żywności ogłosiła swoją wizję na przyszłość: dostarczać najbardziej zrównoważone opakowania dla wymagającej żywności płynnej. Odnawialność, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz cyrkularność – to podstawy ogłoszonej 17 marca 2021 r. Mapy Drogowej 2030.

W ambitnym planie branża zobowiązuje się do podjęcia działań na wszystkich etapach łańcucha wartości, od odpowiedzialnego pozyskiwania surowców po recykling. Zwiększenie poziomu zbiórki kartonów po płynnej żywności do poziomu 90%, osiągnięcie co najmniej 70% recyklingu oraz dekarbonizacja łańcucha wartości to tylko niektóre z przedstawionych celów.

Wizja branży zakłada, że do 2030 r. kartony do płynnej żywności będą:

•             produkowane wyłącznie z materiałów odnawialnych,

•             i/lub produkowane z surowców pochodzących z recyklingu,

•             wytwarzane w większym stopniu z włókien, a mniej z tworzyw sztucznych,

•             obniżały swój ślad węglowy zgodnie z celem klimatycznym na poziomie 1.5°C,

•             opakowaniem o najniższym śladzie węglowym,

•             projektowane zgodnie z zasadami Gospodarki o obiegu zamkniętym,

•             osiągały najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju przy pozyskiwaniu wszystkich materiałów,

•             opakowaniem, które pomoże zwiększyć sekwestrację dwutlenku węgla, bioróżnorodność i wzrost powierzchni lasów,

•             w 90 proc. zbierane w celu poddania ich recyklingowi,

•             przynajmniej w 70 proc. poddawane recyklingowi.

Kartony na do płynnej żywności to niskoemisyjne rozwiązanie opakowaniowe nadające się do recyklingu, które chroni żywność i napoje, umożliwiając ich bezpieczne użytkowanie i transport. Jednocześnie zapobiegają marnowaniu żywności.

Branża kartonów do płynnej żywności inwestuje w innowacje i technologie, mające na celu zwiększenie poziomów recyklingu. Działania ukierunkowane są także na dostarczanie konsumentom przyjaznych środowisku opakowań o najniższym śladzie węglowym. Cieszy również fakt, iż coraz więcej osób zna zasady selektywnej zbiórki tego rodzaju opakowania. Zeszłoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że już 51 proc. Polaków poprawnie wyrzuca kartony po mleku lub po sokach do żółtego pojemnika. Uważam, że połączenie aktywności biznesu, podnoszenie wiedzy mieszkańców oraz przejrzyste prawo dotyczące selektywnej zbiórki pozwolą na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów – powiedział Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.