Kartony do płynnej żywności a gospodarka o obiegu zamkniętym na łamach Rzeczpospolitej

W dodatku „Walka o klimat” dziennika Rzeczpospolita dostępnym pod adresem rp.pl/walkaoklimat znajdą Państwo wypowiedzi i analizy ekspertów zajmujących
się tematem odpowiedzialnego zarządzania surowcami, w tym m.in. artykuł prezesa Fundacji ProKarton Łukasza Sosnowskiego, o kartonach do płynnej żywności w świetle założeń gospodarki cyrkularnej (GOZ).

W artykule omówiony jest cykl życia kartonów do płynnej żywności oraz takie ich cechy
jak odnawialność surowca, wydajne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
i transportowej, niski ślad węglowy i recykling. Dzięki temu kartony do płynnej żywności idealnie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W dodatku dziennika Rzeczpospolita przeczytać można także relację z debaty redakcyjnej, podczas której prezes Fundacji dyskutował o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską
w związku z koniecznością implementowania do krajowego prawa zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (obowiązku zapewnienia przez wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych). Relacja z debaty dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=27NgH3s89WI oraz w materiale na stronie: rp.pl/walkaoklimat.