Debata „Rok do ROP-u? Przyszłość systemu kaucyjnego”

Fundacja ProKarton wzięła udział w debacie zorganizowanej przez redakcję Abrys oraz Krajową Izbę Gospodarczą, której gościem specjalnym była Anita Sowińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W szerokim gronie ekspertów mieliśmy okazję dyskutować o kształcie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i systemu kaucyjnego oraz wyzwaniach, jakie stwarzają nadchodzące zmiany. Ważnym tematem były cele, jakie stoją przed sektorem gospodarki odpadami w nadchodzących latach. Omówiliśmy również możliwe warianty i modele systemu oraz konsekwencje ich wprowadzenia.

Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton podkreślał, że przepisy powinny sprawiedliwie traktować wszystkie typy opakowań, w tym kartony do płynnej żywności. Dzięki temu także ten typ opakowań będzie mógł osiągnąć równie wysokie poziomy zbiórki i recyklingu, co inne – ujęte w systemie kaucyjnym. Zwrócił uwagę m.in. na konieczność stworzenia wyodrębnionego celu recyklingowego dla kartonów do płynnej żywności i dla innych opakowań wielomateriałowych, aby sprostać wyzwaniom PPWR.