Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów 2024” – relacja

Fundacja ProKarton była partnerem generalnym 15. Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Podsumowujemy wydarzenie po trzech dniach prezentacji, debat i spotkań, a także po wizycie w papierni w Ostrołęce, gdzie uczestnicy obserwowali proces recyklingu kartonów do płynnej żywności.

Pierwszy dzień poświęcony był omówieniu ram prawnych dotyczących segregacji
i przetwarzania odpadów, w tym zagadnieniom związanym z systemem kaucyjnym, ROP
i PPWR. Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton podkreślał w dyskusjach, że kartony do płynnej żywności powinny być elementem systemu kaucyjnego, co pozwoli na 90% zbiórki tych opakowań.

Drugiego dnia rozmowy skoncentrowały się na opakowaniach wielomateriałowych. Podczas swojej prezentacji „Kartony do płynnej żywności w systemie gospodarki odpadami” Prezes Fundacji przypomniał m.in. wyniki zeszłorocznego badania społecznego, według którego 67% Polaków wie, że kartony są poddawane recyklingowi.

Ostatniego dnia wydarzenia odbyła się terenowa wizyta w instalacji recyklingu kartonów do płynnej żywności Stora Enso w Ostrołęce. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia na żywo procesu przetwarzania kartonów po mleku i soku oraz porozmawiania z ekspertami
z papierni.

W Konferencji wzięło udział 250 uczestników, odbyło się 17 prezentacji i 3 panele dyskusyjne. Gośćmi byli kluczowi eksperci i przedstawiciele branży odpadowej, dzięki czemu usłyszeliśmy wiele ważnych głosów i postulatów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorowi – firmie Abrys.

Cieszę się, że Fundacja miała okazję do zaprezentowania swoich postulatów na tym ważnym wydarzeniu. Trzy dni konferencji zaowocowały licznymi interesującymi dyskusjami nad systemem zbiórki i przetwarzania odpadów, z udziałem najważniejszych osób powiązanych
z branżą.” – podsumowuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.