Dzień Środowiska 2021: Wybierając przyjazne środowisku opakowania możemy wspierać ochronę ekosystemów

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Z okazji tegorocznych obchodów zainaugurowana zostanie Dekada ONZ w sprawie Odtwarzania Ekosystemu (Ecosystem Restoration). Hasło to oznacza działania, które mają na celu pomoc w odbudowie zdegradowanych ekosystemów, a także ochronę tych, które są nadal nienaruszone.

Również w tym roku opublikowana została 10-letnia europejska Mapa drogowa branży producentów kartonów do płynnej żywności. Producenci zobowiązują się w niej, że do 2030 roku kartony do płynnej żywności projektowane będą zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz będą miały jeszcze niższy ślad węglowy. Wytwarzane będą wyłącznie z materiałów odnawialnych i/lub z surowców pochodzących z recyklingu, a także mają być w większym stopniu produkowane z włókien, a w mniejszym z tworzyw sztucznych. Co więcej, do 2030 roku branża chce osiągnąć selektywną zbiórkę kartonów na poziomie 90 proc. a recyklingu na poziomie przynajmniej 70 proc. poddanych recyklingowi.

Mówiąc o opakowaniach w kontekście środowiskowym, niezwykle ważne jest pozyskiwanie surowców w zrównoważony sposób. Jako przykład może posłużyć wykorzystywana do produkcji kartonów do płynnej żywności celuloza. Jest ona surowcem naturalnym i w pełni odnawialnym. Stanowi około 75 proc. kartonu do płynnej żywności, obok cienkich warstw polietylenu i aluminium, które zapewniają szczelność oraz barierę dla światła i drobnoustrojów. Celuloza przeznaczona do produkcji kartonów na mleko czy też na soki pochodzi z surowca drzewnego pozyskiwanego z lasów objętych certyfikacją Forest Stewardship Council – FSC®.

Na odtwarzanie ekosystemów bezpośredni wpływ mają działania w duchu Gospodarki o obiegu zamkniętym. A szczególną uwagę należy poświęcić gospodarce odpadami. Należy pamiętać, iż po zużyciu kartony po mleku lub po sokach powinny zostać wyrzucone do żółtego pojemnika (na tworzywa sztuczne, metale oraz wielomateriałowe odpady opakowaniowe). Selektywna zbiórka w bezpośredni sposób przekłada się na wydajność systemu recyklingu i możliwość odzyskania celulozy, zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Budowa Gospodarki o obiegu zamkniętym – Circular Economy to holistyczna zmiana. Ważne są nie tylko działania przemysłu i biznesu, ale również codzienne decyzje nas jako konsumentów. Nawet w trakcie zakupów spożywczych możemy zminimalizować nasz wpływ na środowisko, wybierając produkty w opakowaniach o mniejszym śladzie węglowym, jak np. kartony do płynnej żywności.

Pod linkiem cały komentarz Łukasza Sosnowskiego z Fundacji ProKarton z okazji Dnia Środowiska 2021: