Dekada na rzecz społecznej świadomości ekologicznej – 10-lecie Fundacji ProKarton

14 lipca 2021 to wyjątkowa data w kalendarzu Fundacji ProKarton. Właśnie tego dnia mija 10 lat, od kiedy rozpoczęła ona swoje działania na rzecz promocji selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów do płynnej żywności.

Fundacja ProKarton została założona z inicjatywy trzech producentów kartonów do płynnej żywności: Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak. Jej zadaniem od początku istnienia było podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej oraz promocja nowoczesnych rozwiązań opakowaniowych, odpowiadających na wyzwania współczesności, jakimi są kartony do płynnej żywności. Fundacja brała też czynny udział w pracach przy tworzeniu ram prawnych i organizacyjnych dla systemu gospodarki odpadami. Wspierała i wspiera także biznes, instytucje publiczne i sektor organizacji pozarządowych w budowaniu w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ostatnie 10 lat przyniosło znaczne zmiany w zakresie segregacji i recyklingu kartonowych opakowań do mleka czy soków. Od 2014 ich recykling realizowany jest w ramach stworzonych do tego celu Porozumień. W 2017 roku rozpoczął działanie Jednolity System Segregacji Odpadów, z czym wiąże się ogólnopolski obowiązek wyrzucania kartonów do płynnej żywności do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i właśnie odpady wielomateriałowe.

Przez cały ten czas Fundacja niezmiennie edukuje na temat zasad selektywnej zbiórki, m.in. poprzez ekologiczne lekcje dla uczniów Zielona Szkoła Pana Kartona, udział w stołecznych Eko Piknikach, filmy edukacyjne realizowane dla TVP czy cyklicznie przygotowywane materiały do mediów. Zeszłoroczne badanie pokazało, że już ponad połowa Polaków wie, do którego pojemnika należy wyrzucać zużyte kartony po płynnej żywności.

Ramy aktywności Fundacji w kolejnych latach wyznacza ogłoszona w marcu tego roku przez branżę kartonów do płynnej żywności Mapa drogowa, w której producenci zobowiązują się do dostarczenia najbardziej zrównoważonego opakowania dla wymagającej żywności płynnej. Ich działaniom towarzyszyć będą kampanie informacyjne i edukacyjne Fundacji ProKarton.


Na zdjęciu Prezes oraz Fundatorzy Fundacji ProKarton (od lewej): Sylwia Jurys – SIG Combibloc, Łukasz Sosnowski – Fundacja ProKarton, Jacek Świgoń – Tetra Pak, Monika Sommer – Tetra Pak, Piotr Leowski – Elopak.