Fundacja ProKarton partnerem górskiej akcji „Śmieci skrzydeł nie mają”

Głównym priorytetem Fundacji ProKarton jest troska o środowisko naturalne człowieka oraz budowa społecznej kultury recyklingu. Realizując ten cel Fundacja objęła ostatnio patronat nad akcją pt. „Śmieci skrzydeł nie mają”, organizowaną przez Koalicję Recykling Górom.

Wspólnie z pomysłodawcami i miłośnikami zdobywania górskich szczytów Fundacja rozpoczęła wśród turystów działania na rzecz utrzymania w czystości polskich gór.

Ogólnopolska akcja „Śmieci skrzydeł nie mają” skierowana jest do turystów, którzy co roku coraz liczniej odwiedzają polskie góry. Wraz ze wzrostem popularności pieszych wędrówek po górskich szlakach obserwuje się również wzrost ilości śmieci, których turyści pozbywają się nie tylko w schroniskach, ale również na pokonywanych przez siebie trasach. Z roku na rok koszt wywożenia śmieci i sprzątania górskich terenów rośnie, co stanowi wyraźny sygnał alarmowy dla wszystkich miłośników przyrody. Akcja „Śmieci skrzydeł nie mają”, przeprowadzana na południu Polski, ma na celu zachęcenie turystów do niepozostawiania śmieci w schroniskach i na szlakach. Już najwyższa pora, aby zaczęło obowiązywać niepisane prawo, według którego  wszystkie odpady powstające w czasie wyprawy należy zabrać ze sobą w drogę powrotną a następnie posegregować je na dole i zdeponować do odpowiednio oznaczonych pojemników na surowce wtórne.

Organizatorzy akcji, chcąc dotrzeć z komunikatem do jak największej liczby turystów, przygotowali specjalne tabliczki edukacyjne, na których widnieje duma polskich gór – orzeł przedni. Specjalne oznakowania pojawiły się już w niektórych schroniskach górskich, na trasach, szlakach oraz na terenach Parków Narodowych. Organizatorzy planują umieszczenie tabliczek w minimum 500 miejscach na terenie polskich gór. Fundacja ProKarton jest jednym z fundatorów tych oryginalnych tabliczek informacyjnych.

Akcja „Śmieci skrzydeł nie mają” to nie tylko wspomniane tabliczki,  ale również spotkania edukacyjne, które odbywają się między innymi w górskich schroniskach. Uczestniczą w nich przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych. Pomysłodawca akcji, ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, w trakcie spotkań opowiada o znaczeniu segregacji odpadów, podstawowych zasadach recyklingu oraz przekazuje młodym turystom ważne informacje dotyczące środowiska naturalnego. Specjalnie na tą okazję Fundacja ProKarton ufundowała wszystkim uczestnikom biorącym udział w majowej akcji, pyszne soczki w kartonikach oraz koszulki przypominające o zasadach selektywnej zbiórki i zachowaniu czystości na górskich szlakach.