Fundacja ProKarton partnerem „Let’s Clean Up Europe”

Fundacja ProKarton została partnerem tegorocznej akcji „Let’s Clean Up Europe”, odbywającej się na terenie całej Europy. Wspólnie z organizatorami akcji „Śmieci skrzydeł nie mają”. Fundacja będzie prowadzić akcje informacyjne podnoszące świadomość między innymi osób podróżujących górskimi szlakami, w kwestii segregacji odpadów oraz ich recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem kartoników po mleku i sokach.

Akcja organizowana w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów ma na celu nie tylko zachęcać społeczeństwo do wspólnego sprzątania środowiska, ale również do odpowiedniej segregacji surowców w gospodarstwach domowych jak i poza nimi. Segregowanie odpadów zapobiega utracie cennych surowców, dzięki którym możemy wyprodukować nowe, pożyteczne w codziennym życiu przedmioty

Odpowiednia edukacja społeczeństwa, podnoszenie jego świadomości oraz działania zmierzające do zmiany codziennych nawyków są ważne nie tylko z perspektywy chwili obecnej, ale również przyszłości. Kształtowanie nowych przyzwyczajeń oraz wdrożenie w codzienne życie podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów przyczynia się do ograniczania negatywnych zmian w środowisku naturalnym, dzięki czemu staje się ono mniej zanieczyszczone i bardziej przyjazne człowiekowi.

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o tym, aby wspólnie zrobić coś dobrego dla Ziemi. Nawet małe działania zainicjowane podczas „Dnia bez śmiecenia” takie jak rezygnacja z nadmiernego drukowania papierowych dokumentów, posprzątanie okolicznych terenów czy udział w akcjach edukacyjnych, kształtuje świadomość nie tylko naszą, ale również naszych najbliższych. Nie czekajmy z wprowadzeniem dobrych nawyków do jutra. Zacznijmy już dziś troszczyć się o nasze środowisko naturalne!