Fundacja ProKarton Partnerem Koalicji 5 Frakcji

W kwietniu br. Fundacja ProKarton dołączyła do Koalicji 5 Frakcji, której celem jest wypracowanie i wdrożenie pierwszego w Polsce systemu oznakowania opakowań, wskazującego konsumentom w prosty i jasny sposób, jak je segregować. Docelowo ma to skutkować zwiększeniem selektywnej zbiórki i poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Fundacja ProKarton dołączyła w ten sposób do grona samorządów, instytucji i firm takich jak m.in. miasto Warszawa, Grupa Żywiec, Carlsberg Poland i Carrefour Polska, Santander Bank Polska S.A., CBRE Polska, Skanska.

Koalicja 5 Frakcji przygotowała pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów na opakowania, informujący konsumenta jak postępować z odpadami. Jest on dostosowany do nowego prawa w zakresie segregacji odpadów na 5 frakcji. Producenci opakowań i wyrobów w opakowaniach mogą umieszczać przygotowane przez Koalicję piktogramy na swoich opakowaniach, a samorządy i firmy – na pojemnikach na odpady. Wszystkie podmioty zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji, promujące oznakowanie i właściwą segregację odpadów.

Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów jest w Polsce nadal dużym i aktualnym wyzwaniem. Ujednolicenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju w lipcu 2017 roku znacząco ułatwiło wypełnienie zobowiązań. Jednak mimo sprzyjającego prawa, wciąż brakuje zrozumienia konsumentów, po co i jak mają segregować coraz liczniej wytwarzane w gospodarstwach domowych odpady. Konsumenci nie wiedzą też, jak oddzielać od siebie i segregować poszczególne elementy opakowań. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych dla nich informacji na ten temat. Stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach czy organizacjach odzysku i recyklingu. Brakuje jednolitego, zrozumiałego dla konsumentów systemu oznakowania opakowań oraz programów edukacyjnych w tym zakresie, które wspierałyby właściwą segregację, a bez odpowiedniej segregacji niemożliwe jest zbudowanie sprawnie działającego systemu selektywnej zbiórki i osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Dzięki systemowi oznakowania przygotowanemu przez Koalicję 5 Frakcji, konsument będzie lepiej poinformowany i zmotywowany do wrzucania odpadów do właściwych pojemników.

Fundacja ProKarton od momentu powstania, czyli od 2011 r., wspiera recykling opakowań kartonów do płynnej żywności, m.in. poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Karton po mleku czy soku jest doskonałym surowcem, który należy ponownie wykorzystać, zgodnie z hasłem „odpady to surowce, nie śmieci”. Rozprzestrzenianie tej świadomości w społeczeństwie jest bardzo ważne, bowiem to właśnie w naszych domach zaczyna się recykling i nowe życie odpadów.  Od dawna widzieliśmy potrzebę przyjęcia ujednoliconego systemu oznaczenia produktów, który ułatwiłby konsumentom poprawną selektywną zbiórkę opakowań. Z prowadzonych przez Fundację ProKarton badań wynika, że w przypadku strumienia selektywnie zebranego (tzn. po wstępnej segregacji na frakcje przez mieszkańców) ilość wybranych i przekazanych do recyklingu kartoników po mleku i sokach jest 12-13 razy większa niż w przypadku odbioru odpadów pochodzących z  odpadów zmieszanych. Widzimy więc jak ważne jest, aby konsumenci odpowiednio segregowali odpady opakowaniowe i wrzucali odpady do odpowiednich pojemników czy worków. Właśnie dlatego dołączyliśmy do Koalicji 5 Frakcji jako reprezentacja branży producentów opakowań kartonowych do płynnej żywności i wspólnie z inicjatorami oraz partnerami tego przedsięwzięcia będziemy działać na rzecz spopularyzowania jednolitego systemu oznakowania opakowań pod kątem selektywnej zbiórki – komentuje Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton.