Kartony do płynnej żywności w systemie ROP – Fundacja na konferencji „Envicon”

W dniach 12-13 października 2021 roku w Poznaniu odbywa się konferencja Envicon – najważniejsze w Polsce wydarzenie branży ochrony środowiska, organizowane przez Abrys. Fundacja ProKarton jest jednym z partnerów tego wydarzenia. Na kongresie dyskutowano już m.in. o Europejskim Zielonym Ładzie, recyklingu odpadów oraz gospodarce obiegu zamkniętego. Branżę kartonów do płynnej żywności reprezentował Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton. W trakcie swojej prezentacji przedstawił m.in. historię wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki i recyklingu kartonów po mleku i sokach w Polsce oraz mówił o ich miejscu w systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

Prezes Fundacji podkreślił, że wydajne i przejrzyste przepisy ROP są niezbędne do zwiększania ilości zbierania i wysortowywania zużytych kartonów po płynnej żywności. Są one konieczne do funkcjonowania planowanej nowej instalacji recyklingu w Polsce, dzięki której moce przerobowe instalacji do recyklingu tego typu odpadu zostaną w Polsce nawet potrojone. Dodał także, iż środki finansowe powinny być przeznaczane na zadania związane z konkretnym rodzajem odpadu opakowaniowego. Zwrócił również uwagę, że nowe przepisy powinny uwzględniać wszystkie etapy cyklu życia opakowania, a tym samym realizować w ramach systemu ROP ideę Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prezes Fundacji nakreślił także konieczność zmian w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących odpadów opakowaniowych wielomateriałowych. Wskazał, iż regulacje w ten sam sposób traktują odpady, które są przydatne do recyklingu i poddawane recyklingowi na dużą skalę – jak kartony do płynnej żywności oraz inne opakowania, które często nie są wysortowywane i trafiają do spalenia. Nakreślił postulat, dzięki któremu kartony do płynnej żywności powinny być objęte indywidualnym celem recyklingu dla tego typu opakowania. – Wyodrębniony cel recyklingowy na kartonów po mleku lub po sokach z pewnością podniósłby ilość ich zbierania i wysortowywania. To z kolei – razem z uruchomieniem nowej instalacji przerobu kartonów w Polsce – podniesie poziom recyklingu tego typu opakowania, a tym samym poziomy wszystkich odpadów opakowaniowych w naszym kraju – dodaje Łukasz Sosnowski.

Prezes Fundacji wziął również udział w panelu dyskusyjnym, w którym omawiano projekt ustawy wprowadzający do polskiego prawa Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP).