77% Polaków segreguje odpady opakowaniowe – tegoroczne wyniki cyklicznego badania społecznego Fundacji ProKarton

Wyniki cyklicznego badania społecznego zrealizowanego we wrześniu br. na zlecenie Fundacji ProKarton pokazały, że stan środowiska naturalnego nie jest Polakom obojętny. 77% deklaruje, że segreguje odpady opakowaniowe. Co interesujące, odsetek ten nie zmienił się względem roku 2020. 54% Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że kartony do płynnej żywności podlegają recyklingowi, a 51% ankietowanych poprawnie segreguje je do żółtego pojemnika. Badanie zostało przeprowadzona na reprezentatywnej próbie 1008 osób.

JAK W OSTATNIM ROKU ZMIENIŁA SIĘ WIEDZA POLAKÓW NA TEMAT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH?

Porównując wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi możemy zaobserwować, że podejście Polaków do prawidłowej segregacji odpadów nie zmieniło się w porównaniu do 2020 roku. Tak jak w zeszłym roku, 77% ankietowanych deklaruje, że selektywnie zbiera odpady opakowaniowe. Choć tak wysoki odsetek cieszy, jednocześnie widać, że nadal potrzebne są działania edukacyjne, które dotrą do pozostałej części społeczeństwa.

Zasad segregacji odpadów najczęściej przestrzegają kobiety, trzydziesto- i czterdziestolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem, z największych polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz z województwa łódzkiego. Najrzadziej odpady segregowane są przez najstarszych i najmłodszych badanych, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańców miast 10-19 tys. oraz z województw dolnośląskiego i pomorskiego.

JAKI PROCENT POLAKÓW PRAWIDŁOWO SEGREGUJE KARTONY DO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI?

Kartony do płynnej żywności po opróżnieniu i zgnieceniu należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. W 2021 roku, podobnie jak przy pierwszym pytaniu, nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy wybierają ten pojemnik: 51% prawidłowo wskazało kolor żółty. Najczęściej odpowiedzi tej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

O dwa punkty procentowe zwiększyła się liczba osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W 2021 roku takiej odpowiedzi udzieliło 26% ankietowanych, podczas gdy w 2020 było to 24%.

CZY KARTONY DO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU?

Tegoroczne badanie pokazało, że ponad połowa Polaków (54%) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Najczęściej odpowiedzi tej udzieliły kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 25-29 lat oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Rok temu analogicznej odpowiedzi udzieliło 58% ankietowanych.

W tym roku obchodzimy jubileusz Fundacji ProKarton – już 10 lat działamy na rzecz budowania świadomości ekologicznej i recyklingowej Polaków. Wyniki badań z ostatnich kilku lat pokazują, że nasze starania przynoszą widoczne efekty – zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że przestrzega zasad selektywnej zbiórki, a ponad połowa z nich jest w stanie prawidłowo wskazać pojemnik, do którego należy wyrzucić kartony po płynnej żywności. Informacje te cieszą szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest pierwszym etapem wydajnego systemu recyklingu. Wyniki tegorocznego badania pokazują też, że nadal potrzebna jest edukacja ekologiczna, aby przekonać do segregowania odpadów pozostałą część społeczeństwa. – podsumowuje Łukasz Sosnowski.