Kartony do płynnej żywności w systemie ROP – konferencja „System kaucyjny elementem polskiego ROP”

18 lutego 2022 roku odbyła się konferencja „System kaucyjny elementem polskiego ROP”. W jej trakcie pokazaliśmy, że Rozszerzona odpowiedzialność producenta to niezbędne narzędzie do podnoszenia poziomu recyklingu kartonów do płynnej żywności.

W prezentacji przedstawiliśmy w skrócie charakterystykę kartonów do mleka i soków oraz historię ich selektywnej zbiórki w Polsce. Podkreślaliśmy, że wprowadzenie nowych, przejrzystych i wydajnych przepisów jest kluczowe, aby zwiększyć ilość zbieranych i wysortowywanych kartonów po płynnej żywności. Jest to konieczne, aby umożliwić funkcjonowanie nowych linii recyklingu opakowań kartonowych do płynnej żywności, budowanych w Ostrołęce.

Podkreślaliśmy również, że kartony po płynnej żywności powinny być objęte w Polsce indywidualnym celem recyklingu. Obecnie opakowania tego typu – recyklingowalne i poddawane recyklingowi na dużą skalę – wliczane są do całej kategorii opakowań wielomateriałowych.

Kartony do płynnej żywności potrzebują oddzielnego celu recyklingowego. W połączeniu z uruchomieniem nowej instalacji przetwarzania zdecydowanie podniesie to poziom recyklingu tego typu opakowań – tłumaczy Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.