Ponad połowa Polaków chce szerokiego systemu kaucyjnego razem z kartonami po płynnej żywności

Według badania zrealizowanego przez Kantar Public na zlecenie Fundacji ProKarton, aż 67% Polek i Polaków chce wprowadzenia systemu kaucyjnego, a 58% opowiada się za jego szerokim zakresem, obejmującym także kartony do płynnej żywności. Prawie połowa z nas (48%) wprost popiera objęcie kartonów po mleku i sokach kaucją.

Na początku października rząd opublikował najnowszą wersję projektu ustawy o systemie kaucyjnym. Ma on obejmować opakowania na napoje – butelki z tworzywa sztucznego, puszki oraz wielorazowe butelki szklane, ale już nie kartony po sokach i mleku.

SYSTEM KAUCYJNY CIESZY SIĘ DUŻYM POPARCIEM SPOŁECZEŃSTWA

Wyniki Badanie Fundacji pokazało, że 2/3 (67%) Polek i Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w naszym kraju. Częściej opowiadają się za tym kobiety, pięćdziesięciolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem oraz te z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie tylko 20% ankietowanych jest przeciwnych temu pomysłowi. Mniejszy entuzjazm przejawiają głównie mężczyźni, najmłodsi respondenci oraz osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem.

POLACY CHCĄ SZEROKIEGO SYSTEMU, OBEJMUJĄCEGO RÓWNIEŻ KARTONY PO MLEKU I SOKACH

W badaniu zapytaliśmy również, czy system kaucyjny powinien obejmować wszystkie opakowania do płynnej żywności, a więc butelki plastikowe i szklane, puszki aluminiowe oraz kartony po mleku i sokach. 58% ankietowanych opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Porównując z danymi z badania z roku 2019, kiedy 49% badanych udzieliło analogicznej odpowiedzi, mamy zdecydowany wzrost o 9 punktów procentowych. Pozytywne stanowisko prezentują częściej kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz te z największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Rzadziej odpowiadają tak mężczyźni, najmłodsi respondenci oraz osoby z podstawowym wykształceniem.

Dodatkowo, prawie połowa (48%) Polaków wprost opowiada się za włączeniem kartonów po płynnej żywności do systemu kaucyjnego. To wzrost o 3% w stosunku do badania z 2019 roku.

Wyniki badania pokazują, że system kaucyjny ma poparcie społeczne. Jest szansą na znaczne podniesienie poziomów zbierania odpadów opakowaniowych i na zmniejszenie wykorzystania surowców. W toczącej się dyskusji wskazujemy, że system kaucyjny powinien być szeroki i niedyskryminujący żadnego opakowania. Wykluczenie kartonów do płynnej żywności stworzyłby sytuację, w której tylko niektóre opakowania miałyby systemowe narzędzia do osiągania wysokich poziomów zbiórki. A i konsumenci nie rozumieliby, dlaczego różnicuje się wymagania np. dla opakowań na mleko czy soki. Dlatego tym bardziej cieszy, że Polki i Polacy opowiadają się za szerokim zakresem opakowań z kaucją. Jako branża producentów kartonów do płynnej żywności postulujemy, aby zostały one włączone w Polsce do projektowanego systemu – komentuje Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.