Fundacja na kongresie „Envicon” 2022

18 i 19 października w Poznaniu odbył się kongres Envicon – najważniejsze w Polsce wydarzenie o tematyce ochrony środowiska. Fundacja ProKarton była jednym z partnerów kongresu, a Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton, wskazał, w którą stronę powinny podążać regulacje dotyczące gospodarki odpadami w Polsce.

Kartony do płynnej żywności powinny być częścią systemu kaucyjnego. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wysokich poziomów zbierania i późniejszego recyklingu tego typu odpadów. Na Kongresie ENVICON przywołaliśmy ostatnie badanie społeczne Fundacji zrealizowane przez Kantar Public. Aż 67% ankietowanych jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego, a ponad połowa (58%) jest za jego szerokim zakresem, uwzględniającym także kartony. 48% społeczeństwa wprost popiera objęcie kartonów na mleko i soki kaucją.

System kaucyjny to szansa na zdecydowane zwiększenie poziomów zbiórki odpadów. Wszystkie typy opakowań do napojów powinny być do niego włączone – także kartony do płynnej żywności. Nie ma żadnych przeciwskazań do objęcia ich kaucją. Kartony na mleko czy sok mogą być zbierane zarówno ręcznie, jak i w przeznaczonych do tego automatach – razem z innymi opakowaniami. Dołączenie ich do systemu pozwoli także na zachowanie konkurencyjności na rynku. – mówił Łukasz Sosnowski.

Źródło grafiki tytułowej: Abrys