Selektywna zbiórka

Poprawne, selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych umożliwia poddanie ich recyklingowi i ponowne wykorzystanie zawartych w nich surowców.

Kartony po płynnej żywności powinniśmy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.

Selektywna zbiórka jest podstawą gospodarki cyrkularnej. Bez tego etapu nie jest możliwe zamknięcie obiegu surowców, to znaczy późniejszy recykling odpadów i wytworzenie z nich nowych opakowań lub produktów. Dlatego tak ważne jest, aby poprawnie segregować kartony po mleku, sokach i innych produktach spożywczych – do żółtego pojemnika.

Zużyte kartony, wyrzucone do pojemnika na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, są odbierane przez śmieciarki. Pojazdy wyposażone są w oddzielne komory, możliwy jest więc odbiór kilku frakcji jednocześnie. Nie ma ryzyka, że zostaną one ze sobą zmieszane. Po przewiezieniu do sortowni są rozdzielane na różne frakcje surowcowe. Następnie, transportowane są do papierni, gdzie odzyskuje się z nich surowce.

Planowany w Polsce system kaucyjny jest dobrym sposobem na podniesienie poziomów selektywnej zbiórki i zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych. To ważny krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Kartony do płynnej żywności także powinny być elementem tego systemu – nie ma przeciwko temu żadnych przeciwwskazań technicznych. Jak pokazało badanie Kantar Public, pomysł ten ma poparcie społeczne – szeroki system kaucyjny popiera większość (58%*) z nas.

*Kantar Public na zlecenie Fundacji ProKarton, wrzesień 2022.

Aktualności