Selektywna zbiórka

Poprawne, selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych umożliwia poddanie ich recyklingowi i ponowne wykorzystanie zawartych w nich surowców.

Kartony po płynnej żywności powinniśmy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.

Selektywna zbiórka jest podstawą gospodarki cyrkularnej. Ułatwia zamknięcie obiegu surowców poprzez recykling odpadów i wytworzenie z nich nowych opakowań lub produktów.

Jak prawidłowo segregować kartony po mleku, sokach i innych produktach?

To kilka prostych kroków:

  • Dokładnie opróżnij karton,
  • Spłaszcz go – dzięki temu zajmie mniej miejsca w pojemniku na odpady,
  • Wyrzuć karton do żółtego kosza, przeznaczonego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,
  • Nie odrywaj zakrętki od kartonu. Od lipca 2024 roku producenci mają obowiązek przytwierdzenia ich do opakowań. Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone, aby ograniczyć przedostawanie się tych drobnych odpadów do środowiska naturalnego. Połączenie ich na stałe z kartonem minimalizuje też ryzyko, że będą „odsiane” z innymi małymi elementami i stracone podczas procesu sortowania,
  • To wszystko! Dzięki Twojemu zaangażowaniu kolejne opakowanie właśnie zyskało szansę na drugie życie w ramach cyrkularnego obiegu surowców.

Zużyte kartony, razem z pozostałymi odpadami z żółtego pojemnika, są odbierane przez śmieciarki. Pojazdy wyposażone są w oddzielne komory, możliwy jest więc odbiór kilku frakcji jednocześnie. Nie ma ryzyka, że zostaną one ze sobą zmieszane. Po przewiezieniu do sortowni są rozdzielane na różne frakcje surowcowe. Następnie, transportowane są do papierni, gdzie odzyskuje się z nich surowce.

Aktualności