Zielona szkoła Pana Kartona

Druga edycja programu edukacyjnego Zielona Szkoła Pana Kartona Fundacji ProKarton, właśnie dobiegła końca. Już po raz kolejny w szkołach podstawowych zostały przeprowadzone lekcje ekologiczna, w której tym razem wzięło udział ponad tysiąc pierwszo- oraz drugoklasistów.

Lekcje obejmują zagadnienia dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań kartonowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartoników po mleku i sokach i jest prowadzona w myśl zasady „Nie ma śmieci – są surowce”.

W drugiej edycji programu edukacyjnego wzięło udział 1031 dzieci z 31 szkół podstawowych na terenie całej Polski. W programie uczestniczyły placówki dydaktyczne zarówno z większych miast takich jak Warszawa, Kraków oraz Katowice, ale również szkoły z mniejszych miejscowości.  

Zielona Szkoła Pana Kartona przekazuje dzieciom istotną, aczkolwiek trudną wiedzę ekologicznej. W celu urozmaicenia lekcji i przekazania informacji w najbardziej przystępny sposób, każda ze szkół otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych zawierający między innymi scenariusz lekcji, karty pracy dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz stworzone na potrzeby programu edukacyjne karty do gry. Dodatkowo, wszystkim uczestnikom zostały wręczone gadżety ekologiczne w postaci magnesów, planów lekcji oraz długopisów wykonanych w procesie recyklingu. Każda szkoła biorąca udział w programie została również nagrodzona certyfikatem potwierdzającym udział w drugiej edycji Zielonej Szkoły Pana Kartona.

Tegoroczna Zielona Szkoła Pana Karton po raz kolejny została oceniona bardzo pozytywnie, zarówno przez dzieci, jak i samych nauczycieli, którzy podkreślali realną potrzebę zajęć ekologicznych w programie nauczania. Wychodząc z inicjatywą samodzielnie przygotowywali dodatkowe elementy lekcji, aby dzieci mogły wynieść z niej jak najwięcej praktycznej wiedzy na temat zasad selektywnej zbiórki oraz recyklingu zużytych opakowań. Jesteśmy przekonani, że wiedza ta znajdzie zastosowanie również poza klasą szkolną.

W związku z dużym zainteresowaniem programem „Zielona Szkoła Pana Kartona” Fundacja ProKarton przygotowuje się do jego kontynuacji. Kolejna, trzecia już edycja, zaplanowana jest na jesień tego roku.