Przemysł opakowań kartonowych do płynnej żywości tworzy szeroką platformę dla zwiększenia poziomu recyklingu w całej Europie

Branża opakowań kartonowych do płynnej żywności aktywnie angażuje się we wszelkie działania wspierające rozwój recyklingu kartonów po napojach oraz aktywnie promuje wprowadzanie długoterminowych rozwiązań w zakresie technologii  ich przetwarzania.

W związku z tym przemysł dostawców kartonowego materiału opakowaniowego do płynnej żywności zrzeszony w Stowarzyszeniu na rzecz Kartonów do Płynnej Żywności i Środowiska (ACE), które tworzą Elopak, SIG Combibloc, Tetra Pak, BillerudKorsnäs oraz Stora Enso, zdecydował się uruchomić w całej Europie specjalną platformę dla koordynowania działań angażujących branżę w rozwój recyklingu opakowań kartonowych po napojach (w tym również w działania związane z recyklingiem innych poza papierem części składowych tego typu opakowań). Nowa platforma będzie miała siedzibę we Frankfurcie n/Menem i będzie uzupełniać dotychczasowe działania ACE. W założeniu ma być też „głosem branży” w stosunku do szerokiego gremium interesariuszy. Będzie ściśle współpracować  z krajowymi stowarzyszeniami przemysłu kartonów do napojów oraz wspierać inicjatywy firm członkowskich oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Branża opakowań kartonowych przeszła długą drogę, aby osiągnąć poziom recyklingu, który obecnie w Europie wynosi 47%. Poziom ten udało się osiągnąć pomimo braku w unijnej dyrektywie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych konkretnego celu recyklingowego dla opakowań kartonowych do płynnej żywności. Nowa platforma ma wspomóc osiągnięcie strategicznych celów w zakresie rozwoju recyklingu odpadów komunalnych – odpowiednio 55% w 2025r. i 65% w 2035r.

Więcej informacji na temat platformy wspierającej zwiększenie poziomów recyklingu znajduje się w zakładce Biuro Prasowe.