Fundacja ProKarton podpisała apel do Ministrów w sprawie ROP

Fundacja ProKarton razem z 15 innymi organizacjami branżowymi wystosowała apel do Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina oraz Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

W piśmie zawarty został apel o możliwość otwartego, opartego na wiedzy dialogu dotyczącego przyszłych obciążeń poszczególnych interesariuszy systemu, w tym polskiego społeczeństwa. Niezwykle istotne jest, aby dostosowując polskie prawo związane z gospodarką odpadami do regulacji unijnych, przyjąć rozwiązania bazujące na najlepszych praktykach, które posłużą rozwojowi recyklingu i pomogą wdrażać w Polsce ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tylko patrzenie przez pryzmat właściwego celu i rzeczywistego beneficjenta, umożliwi wygenerowanie i wdrożenie zasad stanowiących nowy całościowy i efektywny model ROP – to najważniejszy postulat apelu do Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina oraz Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, który podpisało 16 organizacji branżowych, w tym Fundacja ProKarton. Realnym płatnikiem w systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie jest gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko.

W piśmie apelujemy także, aby projektowanie nowego modelu ROP odbywało się w pierwszej kolejności z poziomu identyfikacji zagrożeń dla możliwości realizacji celów środowiskowych. Fundacja ProKarton oraz pozostali sygnatariusze uważają, że kwestią wtórną jest dostosowanie sposobu poboru, wydatkowania i określania wielkości strumienia środków finansowych będących jednym z mechanizmów umożliwiających realizację celów środowiskowych. Środki finansowe i ich wielkość nie są celem samym w sobie. Ich właściwy przepływ ma stymulować mechanizmy zwiększające efektywność systemu.