Karton do żółtego pojemnika, a co potem? Odpowiadamy na portalu Interia

Kartony do mleka i soków to zrównoważone opakowania, które zapewniają doskonałą ochronę zapakowanych w nie produktów. W materiale opublikowanym na portalu Interia szerzej opowiadamy o ich właściwościach, selektywnej zbiórce i recyklingu.

Kartony to opakowania doskonałe do transportu i magazynowania dzięki ich prostopadłościennemu kształtowi i wielowarstwowej budowanie, która w większości przypadków umożliwia również przechowywanie ich poza lodówką przed otwarciem. Pozwala to na znaczne zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do chłodzenia, co przekłada się na niższy ślad węglowy, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych emitowanych na każdym etapie cyklu życia tego typu opakowań.

Ważne jest również, że kartony są recyklingowalne oraz poddawane recyklingowi, także na terenie Polski.

System kaucyjny to szansa na zdecydowane zwiększenie poziomów zbiórki odpadów. Wszystkie typy opakowań do „Recykling jest jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwala utrzymać w obiegu surowce, które już raz ze środowiska pozyskaliśmy. Aby był możliwy, konieczne są działania zarówno przemysłu, jak i nas – konsumentów. Spójrzmy chociażby na zakupy spożywcze. Wybierając opakowania o niższym śladzie węglowym, które poddawane są recyklingowi – właśnie takie jak kartony do płynnej żywności – minimalizujemy wpływ na środowisko. Kolejnym krokiem jest oczywiście poprawna selektywna zbiórka do żółtego pojemnika. Dzięki temu możliwe jest przetworzenie odpadów i ponowne użycie zawartych w nich surowców. Recykling jest szansą na zrównoważony rozwój i zachowanie planety dla kolejnych pokoleń.– mówi Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Cały wywiad: https://zielona.interia.pl/artykul-sponsorowany/news-karton-do-zoltego-pojemnika-a-co-potem,nId,6402865