Fundacja ProKarton partnerem kampanii „Prostopadłościenni w formie, cyrkularni w treści” promującej odnawialność surowców i recykling kartonów do płynnej żywności w Europie

Fundacja ProKarton przystąpiła do kampanii zainicjowanej przez ogólnoeuropejską organizację ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment). Wstępem do kampanii było ogłoszenie poziomu recyklingu kartonów do płynnej żywności w Europie w 2018 roku, który wyniósł 49 proc. Oznacza to niewielki, ale stabilny wzrost, który dzięki wspólnym wysiłkom firm stowarzyszonych z ACE ma stać się jeszcze większy.

Organizacja ACE ogłosiła, że poziom recyklingu kartonów do płynnej żywności w 2018 roku wzrósł w Europie o 1 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to niewielki, ale stabilny wzrost, który daje nadzieję na sukcesywny rozwój recyklingu tego rodzaju opakowań we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej..

Z radością obserwujemy wzrost poziomu recyklingu kartonów do płynnej żywności w krajach UE. Coroczny wzrost jest najlepszą nagrodą za wysiłki włożone w rozwój recyklingu kartonów w Europie. Jednak to wciąż za mało, w kontekście tworzenia niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego będziemy zabiegać o całościową implementację dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami na poziomie państw członkowskich, tak aby zapewniona została selektywna zbiórka i recykling wszystkich kartonów do płynnej żywności – powiedziała Annick Carpentier, dyrektor generalna ACE.

Niektóre kraje Unii Europejskiej osiągnęły 70-proc. poziom recyklingu, w Polsce (wg. informacji branżowych) poziom ten  znacznie przekroczył 30 proc.

Aby zadbać o dalszy wzrost recyklingu kartonów po mleku i sokach ACE rozpoczęło właśnie czteromiesięczną kampanię pod hasłem „Prostopadłościenni w formie, cyrkularni w treści” („We’re not just square, we’re circular”), w której bierze również udział Fundacja ProKarton. Zadaniem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości społecznej i pokazanie, że kartoniki są poddawane recyklingowi w całej Europie.

Kartony do płynnej żywności to podwójna korzyść dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich główny komponent – papier, jest w pełni odnawialny oraz możliwy do odzyskania w procesie recyklingu. To sprawia, że kartoniki mogą stać się elementem budowania gospodarki cyrkularnej – podkreśla Carpentier.