Zmiana na stanowisku prezesa Fundacji ProKarton

2 marca 2020 roku funkcję prezesa Fundacji ProKarton objął Łukasz Sosnowski, ekspert w obszarze GOZ – gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy), konsultant i założyciel firmy doradczej GOZ WORLD. Dotychczasowy prezes – Jan Jasiński, kończy swoją misję w Fundacji.

Założona w 2011 roku Fundacja ProKarton powstała w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. Jej celem jest popularyzacja wiedzy o kartonach do płynnej żywności, jako funkcjonalnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko opakowaniach.

Prowadzi także działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji opakowań kartonowych do płynnej żywności. Ważnym obszarem działań Fundacji jest współpraca z przemysłem spożywczym, komunalnym oraz recyklingowym, jak również utrzymywanie dialogu z decydentami na szczeblu centralnym, samorządami lokalnymi oraz mediami w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi  w obszarze zarządzaniem odpadami opakowaniowymi.

Nowym prezesem Fundacji ProKarton został Łukasz Sosnowski, prawnik, wieloletni ekspert ds. GOZ  i zrównoważonego rozwoju w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Pracował przy tworzeniu krajowych i europejskich strategii i regulacji z zakresu ochrony środowiska i ich wpływu na przedsiębiorców. W latach 2012-13 był także Ekspertem Narodowym w Komisji Europejskiej. W ostatnim czasie doradzał polskim przedsiębiorcom jak najlepiej wdrażać GOZ w naszych realiach gospodarczych.