Już 92% Polaków segreguje odpady opakowaniowe – wyniki badania

Zaangażowanie Polaków na rzecz środowiska rośnie – wynika z badania, przeprowadzonego we wrześniu tego roku przez firmę badawczą SW Research, na zlecenie Fundacji ProKarton. Już 92% respondentów segreguje odpady opakowaniowe – to aż o 13% więcej niż w ubiegłym roku. O 10% wzrosła również świadomość dotycząca recyklingu kartonów po płynnej żywności – 67% badanych wie, że ten typ opakowań jest w Polsce przetwarzany. Tylko minimalnie powiększył się natomiast odsetek osób, które wiedzą, do jakiego pojemnika poprawnie segregować ten typ opakowań – 59% badanych wskazało na żółty pojemnik. Badanie objęło reprezentatywną próbę 1007 osób, powyżej 18 roku życia.

POLACY DBAJĄ O PLANETĘ I DEKLARUJĄ PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW

Wyniki badania pokazują, że konieczność ochrony środowiska utrwala się w świadomości społecznej. Już 92% ankietowanych deklaruje, że przestrzega zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. To wynik o 13% wyższy niż w zeszłym roku. Zużyte opakowania częściej segregują mieszkańcy małych miast liczących do 20 tys. mieszkańców (96%) oraz osoby powyżej 60 roku życia (96%). Rzadziej zaś – mieszkańcy województwa podkarpackiego (83%) i osoby w wieku 18-29 lat (87%).

ZUŻYTE KARTONY PO MLEKU I SOKACH – CZY WIEMY GDZIE JE WYRZUCIĆ?

Karton po mleku, soku czy napoju roślinnym należy po opróżnieniu wyrzucić do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. W tym roku nie zaobserwowano dużej zmiany w poziomie wiedzy Polaków w tym zakresie – wyniki badania pokazują, że wie o tym 59% ankietowanych, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż w 2022 roku. Właściwy pojemnik częściej wybierają osoby po 50 roku życia oraz mieszkańcy wsi. Biorąc za kryterium miejsce zamieszkania, najwięcej prawidłowych odpowiedzi wskazali mieszkańcy województw opolskiego i pomorskiego.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że znacznie zmniejszył się odsetek osób, które nie zwracają uwagi na to, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności. W 2022 roku było to 22% badanych, a w 2023 jedynie 9%.

Wzrosła natomiast liczba osób wybierających pojemnik niebieski, przeznaczony na papier, do którego nie należy wyrzucać kartonów po płynnej żywności.

RECYKLING KARTONÓW PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI

Zdecydowanie wzrosła świadomość recyklingowa – 67% badanych wie, że kartony po płynnej żywności są poddawane recyklingowi – to o 10% więcej niż w poprzednim roku. Prawidłową odpowiedź częściej wskazywały kobiety, osoby w grupie wiekowej 30-49 lat oraz osoby z wyższym wykształceniem. Najmniejszy poziom wiedzy o recyklingu jest spotykany u osób w wieku 50-59 lat oraz mieszkańców województwa lubuskiego.

Wyniki tegorocznego badania to znak, że gotowość do działań na rzecz środowiska rośnie w naszym kraju skokowo, a poprawna selektywna zbiórka jest kluczowym obszarem tej zmiany. Dzięki prawidłowemu segregowaniu odpadów, jeszcze więcej kartonów po płynnej żywności może być poddanych procesom recyklingu m.in. w nowo otwartej instalacji w Ostrołęce. Jest to największy tego typu zakład w Polsce, który potroi moce recyklingowe kartonów do płynnej żywności w naszym kraju. Dzięki temu jeszcze więcej surowców będzie mogło być ponownie wykorzystane, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Niestety wciąż obserwujemy, że Polki i Polacy mają wątpliwości do którego pojemnika wyrzucać kartony po mleku, sokach czy napojach roślinnych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że od 2025 r. zacznie obowiązywać system kaucyjny, obejmujący puszki i butelki – również te na soki i mleko. Kaucją nie będą jednak objęte kartony, w które pakuje się te same produkty. To może doprowadzić do jeszcze większego zagubienia konsumentów. Dlatego coraz bardziej zasadne wydaje się rozszerzenie planowanego systemu kaucyjnego o kartony do płynnej żywności. Konsumentom łatwiej byłoby się odnaleźć, jeżeli wszystkie opakowania na te same lub bardzo podobne produkty, podlegałyby identycznym zasadom selektywnej zbiórki – dodaje ekspert Fundacji.