Lasy mają moc

Lasy są naturalnym bogactwem naszej planety, z którego korzystamy pozyskując cenny dla gospodarki surowiec drzewny. Jednak rola lasów jest dużo większa: oczyszczają wodę, zapobiegają erozji gleb, są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, przeciwdziałając zmianom klimatu. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z ich zasobów w zrównoważony sposób. Przypomina o tym Tydzień Lasów FSC®, do którego obchodów, jak co roku, dołączyła Fundacja ProKarton.

Tydzień Lasów FSC® ma zwrócić uwagę przedsiębiorców i konsumentów na to, w jaki sposób odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska.

Akcja w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Zaufaj sile lasu”. Lasy rzeczywiście mają moc, ponieważ zapewniają nie tylko naturalny i wszechstronny surowiec do celów gospodarczych, ale też filtrują powietrze, oczyszczają wodę, zapobiegają erozji gleby, zapewniając jednocześnie dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Same drzewa, które doskonale magazynują CO2, przyczyniają się do przeciwdziałania zmianie klimatu.

Jak możemy zadbać o lasy? W sklepie wybierajmy produkty i opakowania wytwarzane z surowców pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł, jak kartony do płynnej żywności. W około 75% składają się one z celulozy wyprodukowanej z drewna certyfikowanego przez FSC®. Dzięki temu mamy gwarancję, że na miejsce każdego ściętego drzewa posadzone zostaje nowe.

Co ważne, celulozę z kartonów można odzyskać i ponownie wykorzystać do wytworzenia nowych opakowań lub produktów. Aby było to możliwe, po zużyciu zawartości należy wyrzucać kartony do żółtego pojemnika. Dzięki temu poddane zostaną recyklingowi, a celuloza pozostanie w obiegu. W efekcie, pozwoli to na zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych.

Kupujmy odpowiedzialnie, segregujmy odpady i chrońmy zasoby naszej planety!