Badanie: 63% Polaków chce systemu kaucyjnego obejmującego wszystkie typu opakowań na płynną żywność, w tym kartony

Wyniki tegorocznego badania zrealizowanego przez SW Research dla Fundacji ProKarton pokazują, że Polacy chcą szerokiego zakresu systemu kaucyjnego, tzn. obejmującego wszystkie typy opakowań do płynnej żywności, w tym także kartony do płynnej żywności. Zadeklarowało tak 63 proc. badanych – o 5 proc. więcej niż w poprzednim roku. 46 proc. Polaków bezpośrednio popiera dołączenie kartonów do systemu kaucyjnego.

Szeroki zakres systemu

63 proc. Polaków zadeklarowało, że chce systemu kaucyjnego, który obejmuje wszystkie typy opakowań po żywności płynnej tj.: butelki plastikowe, butelki szklane, puszki aluminiowe i kartony po mleku i sokach. To wynik o 5 proc. wyższy niż w 2022. 28 proc. zaznaczyło odpowiedź „Zdecydowanie tak”, natomiast 35 proc. „Raczej tak”. 17 proc. badanych pozostaje niezdecydowanych, a 20 proc. nie chce takiego rozwiązania.

Kartony z kaucją

46 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy uważa, że kartony po mleku i sokach powinny być objęte opłatą kaucyjną. Odpowiedzi „Zdecydowanie tak” udzieliło 19 proc. uczestników badania, a „Raczej tak” 27 proc. 17 proc. to osoby niezdecydowane, a 38 proc. nie popiera tej propozycji.

Z badania wynika, że większość Polaków popiera szeroki system kaucyjny, obejmujący także kartony do płynnej żywności. To ważny sygnał dla wszystkich zaangażowanych w kształtowanie systemu gospodarki odpadami. Szczególnie, że system kaucyjny jest najlepszym narzędziem do osiągnięcia wysokich poziomów zbiórki, która z kolei przekłada się na wysokie poziomy recyklingu. Za rozszerzeniem systemu na kartony przemawia także argument równych szans dla wszystkich opakowań na takie same lub bardzo podobne produkty. Opakowania na mleko i soki – niezależnie z czego są zbudowane – powinny mieć regulacyjne podstawy do osiągania takich samych, wysokich poziomów zbiórki  – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research we wrześniu 2023 roku techniką wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1007 osób powyżej 18 roku życia.