Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów – Fundacja na konferencji

Szansą na zwiększenie poziomów zbiórki i recyklingu jest system kaucyjny. Kartony po płynnej żywności powinny być do niego włączone, nie ma przeciwko temu żadnych przeciwwskazań technicznych. Jak pokazało badanie Fundacji, pomysł ten ma poparcie społeczne, pozwoli on także na zachowanie konkurencyjności na rynku. – mówił podczas 14. Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton. Fundacja była partnerem tego wydarzenia, na którym spotkali się w Częstochowie eksperci zaangażowani w dyskusję o systemie gospodarowania odpadami.

W ciągu trzech dni konferencji (31.01-2.02) dyskutowano o selektywnej zbiórce i recyklingu. Podczas swojego wystąpienia Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton pokazywał, że dla osiągnięcia wyższych poziomów zbierania kartonów po płynnej żywności konieczne jest przyjęcie wyodrębnionego celu zbiórki dla tej kategorii opakowań. Jest to szczególnie ważne, mając na uwadze powstającą właśnie nową instalację do recyklingu kartonów w Ostrołęce. Do jej funkcjonowania konieczny będzie stały strumień wysokiej jakości wyselekcjonowanych odpadów.

Włączenie kartonów po płynnej żywności do systemu kaucyjnego również umożliwiłoby osiągnięcie wyższych poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu. Propozycja ta ma poparcie społeczne – według badania Kantar Public, 67% ankietowanych jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego, a ponad połowa (58%) jest za jego szerokim zakresem, uwzględniającym także kartony. 48% społeczeństwa wprost popiera objęcie kartonów na mleko i soki kaucją.