O recyklingu

Segregacja odpadów

Jedną z podstawowych zasad ochrony środowiska jest kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Proces selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych powinien zacząć się już u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Ważną zasadą jest ich segregacja, czyli wrzucanie wyłącznie do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników.

Gminy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na różne sposoby. Każdy konsument powinien upewnić się w lokalnym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej do którego pojemnika należy wrzucać odpady po kartonach. Taką informację odnajdziemy też najczęściej na umowie na wywóz odpadów lub kontaktując się z administratorem nieruchomości. Zazwyczaj są to kontenery oznaczone kolorem żółtym - przeznaczone do zbierania opakowań plastikowych i puszek, lub też oznaczone kolorem czerwonym - przeznaczone do zbierania różnych odpadów opakowaniowych nadających się do recyklingu.

Bardzo ważną zasadą zbierania odpadów po kartonach do płynnej żywności jest ich zgniecenie przed wrzuceniem do pojemnika. Dzięki temu zmniejsza się objętość odpadów, co sprzyja redukcji emisji zanieczyszczeń i obniża koszty transportu. W rezultacie zmniejsza się obciążenie środowiska naturalnego.

 

 

Strona prokarton.pl , tak jak większość stron w sieci, używa plików cookies tzw. ciasteczek.. Więcej informacji Ok, rozumiem