Segregacja odpadów – krok w stronę GOZ

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło przewodnie jest kontynuacją zeszłorocznej myśli: „Zainwestuj w naszą planetę”. Nie ma lepszej okazji, aby zastanowić się, co każdy z nas może zrobić dla Przyrody.

Jednym z najprostszych, a jednocześnie najważniejszych działań, jakie możemy podjąć jako społeczeństwo, jest właściwa selektywna zbiórka odpadów. Dzięki niej możliwe jest poddanie ich recyklingowi i ponowne wykorzystanie zawartych w nich surowców. W ten sposób zmniejszamy wykorzystanie zasobów pierwotnych naszej planety.

Prawidłowa segregacja w gospodarstwach domowych ma wpływ na późniejsze poziomy recyklingu. Im więcej odpadów trafi do właściwych pojemników, tym więcej zostanie odpowiednio przetworzonych.

Ważne są również solidne podstawy prawne. Ogłoszona pod koniec zeszłego roku propozycja nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) nakłada w UE wymóg osiągania wysokich poziomów recyklingu. Natomiast konieczne jest także stworzenie narzędzi umożliwiających ich realizację, np. wysokich, obowiązkowych celów selektywnej zbiórki.

Obecnie w Polsce odpady są zbierane w systemie gminnym, w podziale na 5 frakcji. Kartony po mleku, napojach roślinnych i sokach wyrzucamy do żółtego pojemnika, przeznaczonego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe. System gminny ma jednak swoje ograniczenia i nie gwarantuje odpowiednio wysokich poziomów zbiórki. Rozwiązaniem może być system kaucyjny, do którego powinny być włączone również kartony po płynnej żywności. Nie ma przeciw temu żadnych przeciwwskazań technicznych. Co więcej, propozycja ta ma poparcie społeczne – zeszłoroczne badanie Fundacji pokazało, że 58% Polek i Polaków opowiada się za szerokim zakresem systemu, obejmującym także kartony do płynnej żywności.

Temat selektywnej zbiórki jest złożony. Ważne są zarówno kwestie formalne, jak i nasze codzienne działania. Czas, który zainwestujemy w prawidłową segregację odpadów lub wybór przyjaznego środowisku opakowania, o niskim śladzie węglowym i poddawanego recyklingowi, to małe kroki w stronę gospodarki cyrkularnej, które warto stawiać każdego dnia. Z perspektywy Planety oznaczać one będą dużą, pozytywną zmianę.