Zakrętki przytwierdzone także do kartonów

Z początkiem lipca 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przytwierdzonych zakrętek. Obowiązek ten obejmie niektóre pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, w tym kartony do płynnej żywności. Rozwiązanie to budzi wątpliwości wśród niektórych konsumentów. Warto więc wytłumaczyć, dlaczego jest wprowadzane.

Przytwierdzone zakrętki, zastosowane w butelkach z tworzywa sztucznego i kartonach do płynnej żywności, wynikają z implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy Single-Use Plastic (SUP). Umożliwią lepszą ochronę środowiska naturalnego, w szczególności morskiego, przed przedostawaniem się drobnych, plastikowych odpadów do wód. Rozwiązane to zapobiegać ma śmieceniu oraz – co ważne – ułatwi przetworzenie wszystkich elementów opakowania. Zakrętki pozostaną do końca z nim połączone, nie ma więc ryzyka, że będą „odsiane” i stracone podczas procesu sortowania. W efekcie trafią z zużytym kartonem po płynnej żywności do recyklingu, gdzie z poszczególnych materiałów opakowania odzyskane zostaną surowce wtórne – zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton, podsumowuje: „Jako branża kartonów do płynnej żywności wspieramy rozwiązania, które umożliwią jeszcze bardziej wydajny recykling. Wprowadzenie przytwierdzonych zakrętek to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wierzę, że w ten sposób zminimalizujemy straty surowców i zwiększymy efektywność przetwarzania kartonów po mleku i sokach w Polsce. Dotychczas, wyrzucone oddzielnie zakrętki często trafiały do frakcji podsitowej, co uniemożliwiało ich przekazanie z sortowni do recyklera. Dzięki zmianie przepisów ten problem powinien się zmniejszyć, co powinno przełożyć się na jeszcze wyższe poziomy recyklingu.”