Zrównoważone korzystanie z zasobów leśnych – Piątek FSC 2021

24 września obchodzimy Piątek FSC®, do którego kolejny raz rzędu dołączyła także Fundacja ProKarton. Certyfikat FSC® potwierdza, że celuloza wykorzystana do produkcji kartonu do płynnej żywności pozyskana została z lasu, który jest gospodarowany w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Obecnie prawie 229 milionów hektarów lasów w 89 krajach jest zarządzanych zgodnie z wymogami FSC®.

Lasy to najbardziej różnorodne biologicznie ekosystemy lądowe. Są one domem dla ponad 80% lądowych gatunków roślin i zwierząt. Największym zagrożeniem dla lasów jest tempo wylesiania – każdego roku tracimy ok. 13 milionów hektarów ich powierzchni. Są wypalane i karczowane pod pastwiska, pod uprawy oraz wycinane dla pozyskania surowca drzewnego. Ochrona lasów jest niezwykle ważna, ponieważ pomagają one powstrzymać zmiany klimatyczne: lasy wiążą i akumulują emitowany dwutlenek węgla oraz produkują tlen, zatrzymują wodę, jednocześnie zapobiegając powodziom oraz zatrzymując porywisty wiatr. Statystyki pokazują, że chroniąc 400 milionów hektarów lasów, do 2050 r. można ograniczyć emisje 5,5-8,8 gigaton węgla, a 700 gigaton CO2 nie zostanie uwolnione do atmosfery.

Właśnie dlatego tak istotne jest, aby wybierać produkty, na których widnieje znak FSC®. Dzięki niemu możemy być pewni, że nie zostały one wyprodukowane kosztem lasów i zamieszkujących je zwierząt oraz roślin.

Przykładem takiego opakowania są kartony do płynnej żywności. Ich główny komponent, czyli celuloza, jest surowcem pochodzącym z odpowiedzialnych źródeł, certyfikowanych przez FSC®. Branża producentów kartonów do płynnej żywności niezmiennie działa na rzecz produkowania przyjaznych środowisku opakowań, które wpisują się w zasady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W przyjętej na początku 2021 r. europejskiej Mapie drogowej 2030 zobowiązała się m.in. do osiągania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju przy pozyskiwaniu wszystkich materiałów oraz do zwiększenia bioróżnorodności i wzrostu powierzchni lasów. Wybierając jako konsumenci produkty w kartonach dbamy zatem o lasy i otaczające nas środowisko!