Kartony powinny być w systemie kaucyjnym

Podczas debaty „Kaucja w Sejmie – i co dalej? Zbudujmy razem system kaucyjny”, Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton mówił o konieczności włączenia kartonów po napojach do systemu kaucyjnego.

Prezes Fundacji zwrócił uwagę na niepełny zakres systemu. Obecnie dyskutowany w Sejmie projekt zakłada, że kaucją objęte zostaną butelki z tworzywa sztucznego, wielorazowe butelki szklane i puszki metalowe, ale kartony do płynnej żywności – nie.

Łukasz Sosnowski argumentował, że kartony do płynnej żywności powinny być dołączone do tego zestawu, ponieważ wprowadza się w nich na rynek te same lub bardzo podobne produkty, co w pozostałych opakowaniach, które znajdą się w nowym systemie.

Naszym zdaniem obecne rozwiązanie jest złe z powodów gospodarczych i środowiskowych. Wprowadza nierówne traktowanie opakowań, wybiera tylko część z nich, które będą miały szanse osiągania bardzo wysokich poziomów zbiórki, a z tym się wiążą też wysokie poziomy recyklingu. Na podstawie tego projektu kartony do płynnej żywności byłyby tych szans pozbawione. – podkreślił Łukasz Sosnowski podczas debaty.

Kartony po mleku i sokach poddaje się w Polsce recyklingowi, między innymi w uruchomionej w czerwcu instalacji w Ostrołęce, która potroi moce przerobowe dla tego typu opakowań w naszym kraju. Zgodnie z obowiązującym już teraz rozporządzeniem dla kategorii wielomateriałowej (w tym kartonów), określono na 2030 r. cel recyklingu na poziomie 70%. Powinny zatem istnieć narzędzia systemowe, które pozwolą na zebranie dużej ilości kartonów po mleku, sokach i napojach roślinnych, aby przerobić je na nowe produkty.

Ekspert Fundacji podkreślił również, że rozumie intencje twórców ustawy w zakresie włączenia do systemu kaucyjnego mleka i płynnych produktów mlecznych. Dyrektywa SUP zakłada takie same wymagania dotyczące wysokich poziomów zbiórki butelek na soki, jak tych na mleko i płynne produkty mleczne, dlatego niewłączenie mleka do systemu pozbawiałoby tych producentów szans na osiąganie porównywalnych poziomów zbiórki.

Łukasz Sosnowski zaznaczył podczas rozmów, że dyskutowane obecnie w Brukseli nowe przepisy o opakowaniach mówią, że państwa unijne będą dążyć do włączenia kartonów po napojach do krajowych systemów kaucyjnych. Co ważne, ten kierunek działań ma poparcie społeczne – przeprowadzone we wrześniu 2022 r. badanie społeczne[1] pokazało, że 58% Polek i Polaków popiera szeroki zakres systemu kaucyjnego, obejmujący także kartony do płynnej żywności.

Debata została zorganizowana przez dziennik Rzeczpospolita, 6 lipca br., w Warszawie.

Pełna relacja dostępna jest tutaj: https://klimat.rp.pl/debaty/art38703691-biznes-ma-dluga-liste-uwag-do-systemu-kaucyjnego

fot. Emil Górski/ Rzeczpospolita

[1] https://prokarton.org/ponad-polowa-polakow-chce-szerokiego-systemu-kaucyjnego-razem-z-kartonami-po-plynnej-zywnosci/