Polacy z roku na rok coraz bardziej proekologiczni – już 79% segreguje odpady opakowaniowe

Zrealizowane we wrześniu 2022 r. cykliczne badanie społeczne pokazało rosnące zaangażowanie Polaków w ochronę środowiska – już 79% segreguje odpady opakowaniowe. Co więcej, zwiększa się świadomość na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności – ponad połowa (57%) badanych wie, że opakowania tego typu poddawane są recyklingowi, a 58% umie wskazać poprawny, czyli żółty, pojemnik na ich selektywną zbiórkę.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawcza Kantar Public na zlecenie Fundacji ProKarton i objęło reprezentatywną próbę 1015 osób.

CZY W OSTATNIM ROKU WIEDZA POLAKÓW O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE WZROSŁA?

Wyniki tegorocznego badania jasno pokazały, że Polakom zależy na ochronie środowiska. Już 79% poprawnie segreguje odpady opakowaniowe. Nadal jednak 21% nie stosuje zasad selektywnej zbiórki.

Na pierwsze pytanie odpowiedzi twierdzącej najczęściej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, osoby z miast do 19 tys. mieszkańców oraz województw łódzkiego i opolskiego. Najrzadziej natomiast odpady segregowali najstarsi badani, osoby z zawodowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i małych miast oraz województwa mazowieckiego.

KARTONY PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI – CZY POPRAWNIE JE SEGREGUJEMY?

Karton po mleku lub soku po opróżnieniu należy wyrzucić do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. W tym roku wiedziało o tym już 58% ankietowanych. Najczęściej poprawnej odpowiedzi udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także województwa podlaskiego.

Co ważne, coraz mniej osób wskazuje pojemnik niebieski jako ten, do którego wyrzucają kartony do napojach. W tym roku było to jedynie 9%. O 4% mniej osób niż przed rokiem zadeklarowało również, że nie zwraca uwagi na pojemnik do selektywnej zbiórki tego typu odpadów. W 2021 było to 26%, w 2022 już tylko 22%.

RECYKLING KARTONÓW PO MLEKU I SOKACH

Już 57% Polaków wie, że kartony po płynnej żywności podlegają recyklingowi. To ważne, ponieważ wiedza ta może być dodatkową motywacją do prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów. Twierdzącej odpowiedzi najczęściej udzielały kobiety, czterdziestolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczne wyniki badania społecznego cieszą, jak i są motywacją do dalszych działań edukacyjnych realizowanych przez Fundację. Spójrzmy jednak na ilość zbieranych odpadów w dłuższej perspektywie. Nadchodzące lata będą prawdziwym wyzwaniem w tym zakresie, a w tradycyjnym systemie pojemnikowym trudno będzie osiągnąć 80-90% zbierania. Uważam, że kartony do płynnej żywności powinny zostać włączone do projektowanego systemu kaucyjnego w Polsce. Rozwiązanie to istotnie zwiększy ilość zbieranych kartonów po mleku i sokach oraz pozwoli na ich przetworzenie na wysokiej jakości nowe produkty. Musimy pamiętać, że im więcej surowców uda nam się utrzymać w obiegu, tym mniejsze będzie zużycie zasobów pierwotnych – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.