Zainwestuj swój czas w segregację odpadów!

Przy okazji Dnia Ziemi przypominamy, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki! Planeta podziękuje za każde opakowanie wyrzucone do właściwego pojemnika.

Codzienne, konsumenckie wybory mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Nie każdy konsument wie, że także opakowania mają swój ślad węglowy. Warto wybierać produkty w opakowaniach o zminimalizowanym wpływie na środowisko, jak kartony do płynnej żywności, które w porównaniu z np. butelką PET generują o prawie połowę niższą emisję CO2. W przypadku szklanej butelki jednokrotnego użytku różnica to prawie 350 g CO2 na litr produktu! Na tym przykładzie doskonale widać, że warto analizować swoje zakupy i wybierać świadomie.

Równie ważnym działaniem jest prawidłowa selektywna zbiórka odpadów, która umożliwia poddanie ich recyklingowi i odzyskanie surowców wtórnych. Dzięki temu możemy zmniejszyć wykorzystanie zasobów naszej planety! Zgodnie z tegorocznym hasłem Dnia Ziemi – „Invest in Our Planet”, warto zainwestować kilka minut swojego czasu na umieszczenie opakowania po zużytym produkcie w odpowiednim koszu. W przypadku kartonów po płynnej żywności będzie to pojemnik żółty, przeznaczony na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. Ta prosta czynność gwarantuje, że cenne surowce powrócą do obiegu, zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Odpowiednia segregacja ma jeszcze jedną kluczową zaletę. Badania pokazują, że podniesienie poziomu selektywnej zbiórki kartonów po płynnej żywności o każde 1% pozwala na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów porównywalne z wycofaniem z dróg ponad 10 tys. samochodów! To bardzo duża różnica, dlatego warto dbać o prawidłowe postępowanie z opakowaniami po zużyciu zawartości.

Źródło: Impact assessment study of an EU-wide collection for recycling target of beverage cartons by ACE