Strategia Farm to Fork

Komisja Europejska opublikowała Strategię „Farm to Fork” – europejską inicjatywę, która ma być jednym z narzędzi w przejściu do neutralnej klimatycznie gospodarki. Strategia zapowiada szereg inicjatyw dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które mają zostać zrealizowane w nadchodzących latach.

„System dotyczący żywności to ok. 25-30% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Jednym z elementów tego systemu są opakowania. Mogą one oddziaływać m.in. na bezpieczeństwo żywności i minimalizowanie jej marnotrawienia. Te właściwości prezentują kartony do płynnej żywności, dzięki którym możemy dłużej i w bezpieczny sposób przechowywać soki, napoje i mleko. Ponadto, kartony napojowe zbudowane są w ok. 75% z celulozy, która jest surowcem odnawialnym i pochodzącym z certyfikowanych źródeł. Zastosowanie tego surowca przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw żywności i kontrybuuje do realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym” – mówi Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Cała Strategia „Farm to Fork” [EN] dostępna jest tutaj.